Bananens resa från planta till butik

Chiquita producerar och säljer färska livsmedelsprodukter i 70 länder. I Sverige är de mest kända för bananer och ananas.

I en tid av allt större intresse för näringsinnehåll, arbetsförhållanden för odlare och odlingsprocesserna i sig, ville Chiquita hitta ett sätt att visa sitt fokus på arbetsmiljö och i högre utsträckning bli förknippade med ekologisk odling.

Genom att bjuda med sig av kunskap och samtidigt visa på transparens, utan att för den sakens skull göra sig själva till hjältar, ville vi ta fram ett edjutainment-baserat material som gick lätt att ta till sig och dela med sig av till andra.

Materialet skulle illustrera hur bananindustrin fungerar rent generellt, samt hur Chiquita arbetar med respektive del i processen från odling till köp. Vi tog fram en film som i sitt manus, bildmanér, motion graphics, ljud och voice-over, på ett enkelt men lustfyllt sätt visade bananens resa från planta till butik.