Stockholms mest innovativa showroom

Diligentia är ett av Sveriges största fastighetsbolag. I deras fastighetsbestånd ingår bland annat den stora fastigheten Sveavägen 44. Ett av fastighetens kännetecken är den unika takterrassen inspirerad av New Yorks takterrasser.

Onemotion skapade och producerade tillsammans med FOJAB Arkitekter den skalenliga modellen av takterrassen.

 

Utmaningen bestod i att på ett tydligt och oväntat sätt marknadsföra det unika med fastigheten under tiden byggnationen pågick.

För att ge en försmak av vad som komma skulle byttes traditionell kommunikation ut mot en skalenlig miniatyr av den unika takterrassen. Byggd i en källarlokal men likväl med kvällssol, bikupor och möjlighet att koppla av på gräsmattan.

Det showroom som skapades blev en populär mötesplats för säljarna där en vision av det färdiga huset lätt kunde skapas. När fastigheten var färdigbyggd var samtliga lokaler uthyrda.