Epicenter digitalisering av innovationshus

Epicenter är ett innovationshus som representerar en ny modell för kontorslokaler med särskilt fokus på digitala företaags. Epicenter erbjuder dynamiska kontorsytor med exceptionellt god service för digitala företag och bolag med inriktning på innovation.

I samband med flytten till Epicenters nya lokaler fanns det behov av att bygga upp en intern och extern digital kommunikationsstrategi för att hålla medlemmar, hyresgäster, besökare och potentiella kunder informerade.

Onemotion IMC skapade en digital kommunikationsstrategi som kan visas genomgående i många olika plattformar. För att sprida informationen skapades även en ny webbsida, contentstruktur för digital signage som bärare för information inom fastigheten, utöver detta dekorerades lokalen med ett flertal digitala installationer för att förstärka intrycket av innovation.

Epicenter signage-7 Epicenter signage-9 Epicenter signage-2 Epicenter signage-3