Hur kommunicerar en fastighet?

Fatburen är en kontorsfastighet bestående av 46 000 kvm nyskapande kontor, restauranger och service, mitt i Södermalms hjärta.

Fastigheten har under de senaste åren genomgått en förvandling, mot ökad service och ett större butiksutbud, samtidigt som kontorsytorna uppgraderats. Onemotion fick uppdraget att ansvara för Fatburens PR-arbete som inkluderat intern- och externkommunikation.

I det interna kommunikationsarbetet har Onemotion skött löpande informationsarbete med hyresgäster via nyhetsbrev och intranät. Med jämna mellanrum har vi utfört relationsbyggande aktiveringar, primärt i samband med högtider och utvalda händelser (cykelservice, pop up-skrädderi, etc). I det externa kommunikationsarbetet har Onemotion genomfört pressbearbetning, varit rådgivare i kommunikativa frågor och arbetat med Fatburens egna externa kanaler.

Sammanfattningsvis har vi genom kontinuerligt kommunikationsarbete skapat en attraktivare arbetsmiljö internt och ett ökat intresse för Fatburen hos externa intressenter.