Fillauer 100 år

Fillauer är ett globalt verksamt företag, ledande inom utveckling och produktion av proteser.

Företaget deltar årligen vid ett flertal olika mässor runt om i världen. Inför Fillauers 100-årsjubileum ville man ta ett nytt grepp och förnya sitt sätt att kommunicera vid dessa mässor och samtidigt visa på ett enhetligt kommunikationskoncept.

 

Onemotion utvecklade ett dynamiskt monterkoncept som enkelt kan anpassas och på ett kostnadeseffektivt sätt transporteras och byggas upp runt om i världen. Montrarna kan anpassas för olika produkttyper och digital signage-lösningar bidrar till både upplevelse och flexibilitet.

Designen har ompositionerat Fillauer mot dess konkurrenter och väckt stor uppmärksamhet.