Reklamkoncept Fishermans Friend

Fishermans Friend är ett välkänt varumärke på den globala marknaden, mest kända för sina tabletter.

I Sverige har associationen till Fishermans Friend främst varit som halstablett. För att öka konsumtionen behövde den associationen brytas så att tabletterna kan konsumeras varje dag.

Vi tog fram konceptet Vardagsstyrka, konceptet anspelar på ett lekfullt sätt till tablettens egenskaper men för samtidigt tanken till något man kan ta varje dag vid tillfälen då man behöver lite extra kraft. Utöver konceptet skapade vi även ett starkt kommunikationsmaterial för digitala och traditionella kanaler med bas i en serie mycket detaljerade fotografiska scener. Parallellt med reklamkampanjerna arbetar vi aktivt i sociala medier för att på ett vältajmat sätt ta vara på situationer där personer behöver lite extra vardagsstyrka.