Helhetsuppdrag för Atrium Ljungbergs Forumgalleria

Forumgallerian öppnade 1953 och var det första större varuhuset i Uppsala. 1992 byggdes gallerian om helt och firade 20-års jubileum i sin nuvarande form 2012.

Idag har Forumgallerian ett 40-tal butiker, caféer och restauranger och ägs av Atrium Ljungberg. Onemotion har de senaste två åren haft ett helhetsuppdrag avseende strategi och produktion av gallerians marknadsföring.

Ett av nedslagen var att skapa en kommunikationsstrategi med koppling till Uppsala som stad och närheten till de som bor där. Lösningen blev ett koncept med lokala studenter och boende i stan, som själva ansökte om att få vara modeller i månadens kampanj. Kortfilmer publicerades på YouTube, Instagram och Facebook. Onemotion ansvarade för samtlig produktion som film, foto och print.