Premiumträning till lågt pris

Träningskedjan Fresh Fitness ville i takt med sin expansion på den svenska marknaden även bredda sin kommunikation för att fortsätta växa i snabb takt med lojala medlemmar.

Onemotion IMC vann uppdraget att se över såväl varumärke som kommunikation och arbetar nu fullt ut enligt vår IMC-modell med att utveckla och förvalta marknads- och internkommunikationen.

 

Förnyelsen av företagets kommunikation handlar till stor del om att tydliggöra Fresh Fitness identitet samt att ständigt utvärdera befintliga kanalval för att på så sätt stärka företagets varumärke. Som ett första steg i samarbetet tog Onemotion fram ett nytt kommunikationskoncept samtidigt som man moderniserade och personifierade företagets grafiska manér.

Onemotions fortlöpande och dagliga arbete handlar om att befästa och berika Fresh Fitness varumärke så att det successivt skapar en igenkänning samtidigt som kommunikationen styrs på ett säljdrivande sätt.

billboard