Internet of Things Showroom

Intel ville inför flytten av sitt Sverigekontor skapa ett showroom som visar på Intels roll inom samtliga nivåer av IoT,
Internet of Things.

Onemotion fick uppdraget att designa showroomet och samtidigt bygga upp presentationsscenariot, centret delades upp i fem zoomnivåer, det globala perspektivet, Smart city, Smart building, Smart home och IoT på en personlig nivå. Inom respektive nivå visas teknologi som förenklar vår vardag och som på ett både resurssmart och klimatsmart sätt förbättrar vårt samhälle. För showroomet skpades också en specialdesignad presentation som används vid respektive scenario för att på ett sammanhållet sätt kunna presentera innehållet på ett sätt som är anpassat för respektive åhörare. Centret invigdes under hösten 2015.