Bokslut – analogt och digitalt

Sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus 2004 gjorde Karolinska Universitetssjukhuset till Sveriges största universitetssjukhus. En position som behöver förvaltas och förtydligas mot allmänhet och politiker.

Som en del i det arbetet publicerarKarolinska Universitetssjukhusets varje år sina vårdresultat i jämförelse med övriga svenska sjukhus i ett kvalitetsbokslut. Den obligatoriska redovisningen har de senaste tio åren producerats i broschyrform med nytt tema och ny grafisk lösning varje år. Resultatet för 2017 publicerades även i form av en webbsida med utdrag ur bokslutet, och länkar till den tryckta editionen i pdf-format. I samma utgåva kompletterades också bokslutets obligatoriska innehåll med redaktionellt material från året som gått. Siffror och grafer har varvats med specialredigerade artiklar, intressanta reportage och intervjuer med nyckelpersoner ute i verksamheten.

KARO-bokslut-mockup