Ett mänskligare bokslut

Onemotion har under ett stort antal år arbetat med Karolinska Universitetssjukhuset och levererat både små och stora uppdrag.

Men ett uppdrag sticker ut – Kvalitetsbokslutet med sin Patientsäkerhetsberättelse.

När Karolinska Universitetssjukhuset publicerar sitt årliga kvalitetsbokslut är innehållet så stort, så omfattande och så viktigt att en pedagogisk inramning är en avgörande investering för att målgruppen ska läsa innehållet och ta informationen med sig tillbaka in i verksamheten.

Varje år har ett eget perspektiv, ett eget budskap, en egen profil. Men här finns också många gemensamma nämnare som knyter ihop publikationerna år efter år, och stärker sjukhusets grafiska identitet.

Karolinska_kolumn