Därför ska du leta efter grodan

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare runt om i världen.

För att underlätta för konsumenter att hitta hållbara produkter och tjänster och ge dem möjlighet att stötta ansvarstagande verksamheter jobbar Rainforest Alliance med märkningar och certifieringar av företag, verksamheter och produkter som lever upp till organisationens stränga hållbarhetsstandarder.

För att visa bredden och djupet av organisationen och vilken effekt deras arbete har, tog Onemotion fram ett informationsmaterial till konsumenter i form av en broschyr till dagligvaruhandeln. På ett lättbegripligt och konkret sätt beskrivs innebörden av klimatsmarta odlingsmetoder, vad certifieringen grundar sig i och vilken effekt arbetet har på Rainforest Alliance-certifierade bananodlingar.