Förnya och lansera Stockholms Kulturfestival 2018

Stockholms Kulturfestival är ett årligen återkommande evenemang som genomförs av Kulturförvaltningen på uppdrag av Stockholms stad.

Festivalen äger rum i Stockholms innerstad och har funnits i nuvarande tappning sedan 2006, den innehåller ett brett utbud med musik, familjeaktiviteter, konst, barnteater, stadsvandringar, dans och internationella gästspel. Den genomförs tillsammans med ungdomsfestivalen We Are Sthlm, vilken vänder sig till målgruppen 13–19 år. Båda dessa är helt gratis för besökarna.

Vi fick ett helhetsuppdrag kring festivalens kommunikation, vilket inkluderade följande delar; uppdatera grafiskt manér, formge och skapa innehåll till programtidning, skyltar, digitala skärmar och annonser, rådge kring, hantera och bearbeta press inför samt agera pressansvariga under festivalen, samt genomföra festivalfotografering.

Projektet inleddes med en genomgång av föregående års grafiska och kommunikativa koncept med utgångspunkt från stadens grafiska profil, därefter skapade vi ett nytt grafiskt manér utifrån festivalens värdeord; glädje, gemenskap, nyfikenhet och stolthet.  Vi ville förenkla det visuella uttrycket och stärka festivalens identitet så att den tydligare förknippas med glädje, folkfest och kultur, för att i slutändan skapa ökad igenkänning av varumärket.

Vi ansvarade för formgivning och innehåll till marknadsföringen, bland annat i form av programtidning, annonser, filmer, personalkläder, skyltar, skärmar, och vepor. Produktionen baserades på festivalens nya grafiska manér och anpassades för en mängd olika kanaler och budskap.

I samband med festivalen genomförde vi slutligen pressbearbetning riktad mot större nyhets- och kulturmedier, dessutom hanterade vi pressfrågor och ackrediteringar löpande under festivalveckan, samt att vi ansvarade för festivalfotografering för uppdragsgivarens räkning.

Arbetet skedde i nära samarbete med uppdragsgivaren och pågick från mars till augusti 2018.

 

ad1

Stockholms Kulturfestival slog tillsammans med We Are Sthlm besöksrekord, med över en miljon besök under veckan, dessutom lockade föreställningen Aquanauts med Cirkus Cirkör en publik på över 100 000 personer under de fem kvällarna.
Festivalen har även fått brett medialt genomslag, med över 100 artiklar och omnämnanden i TV och radio, i såväl svenska som internationella medier.

Den nya grafiska identiteten och materialet som producerades uppskattades av såväl uppdragsgivaren som besökarna, vilket bland annat visade sig i form av att årets programtidning gick åt i snabbare takt än tidningsställen hann fyllas på.

ad2

Terese Bonnevier, kommunikationsansvarig för festivalerna och Philippa Staffas, konstnärlig ledare för Stockholms Kulturfestival är överens om att samarbetet och utfallet har överträffat förväntningarna och målsättningarna.

Sammanfattningsvis är vi stolta och glada över att ha fått vara delaktiga i projektet, som inte bara varit utvecklande och roligt utan också når ut till och påverkar väldigt många människor positivt.