Flerårig kampanj mot fultvättande

Biltvättarhelgen är en kampanj framtagen av Svenskt Vatten tillsammans med Onemotion som lanserades 2014.

Den genomförs i slutet av april varje år för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en konkret miljöinsats.

Tidigare har den fokuserat på hur mycket gifter som rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav, och hur stora kostnader det innebär för miljön. I år fanns inga nya siffror eller fakta tillgängliga och vi ville dessutom försöka hitta en helt ny infallsvinkel – framförallt ville vi nå framtidens bilägare och sätta miljösmart biltvätt på deras agenda tidigt.

 

Vår lösning blev #biltvättartid, en kampanj som lyfter fram fördelarna med att tvätta bilen rätt – du skonar miljön och får samtidigt tid över att göra annat medan bilen blir ren. För att nå målgruppen med budskapet samarbetade vi med ett urval av starka Instagram-profiler såsom De Vet Du, Lucas Simonsson och Daniel Norberg. Genom att blanda humor och fakta visade de sina egna tolkningar av #biltvättartid. Kampanjen har även utformats för att kunna leva vidare över tid, med nya aktiveringar och deltagare men samma huvudbudskap.

Sex filmer skapades och publicerades på respektive deltagares Instagram, de publicerades även tillsammans med en trailer på Svenskt Vattens Facebooksida, samt på flertalet kommuners och vattentjänstverksamheters sociala medier. Sammantaget har alla filmer fått närmare 700 000 visningar och budskapet har även plockats upp av nyhetsmedier runtom i landet.