Hur sätter vi värde på något vi tar för givet?

Svenskt Vatten är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet, med medlemmar från samtliga 290 kommuner.

Rent vatten är för många en ickefråga. Svenskt Vatten arbetar därför kontinuerligt för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll branschen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Onemotion har sedan 2013 jobbat med konceptualisering och pressbearbetning kring de tre årligen återkommande kampanjerna riktade mot allmänheten; Kretsloppstävlingen, Världstoalettdagen och Stora Biltvättarhelgen. Den sistnämnda är en satsning för att få svenska bilägare att sluta ”fultvätta” sina bilar på gator och uppfarter, där tvättvattnet orenat hamnar i sjöar och vattendrag.

Sammanfattningsvis har vi inom samarbetet fått fler än 600 pressklipp, vilket inkluderar synlighet i bland annat Lilla Aktuellt, SVT, TV4 och de flesta nationella och lokala nyhets- och branschmedierna. Totalt har Svenskt Vatten fått medieexponering till ett uppskattat värde av 70 miljoner kr, för en budgetinsats på 2,7 miljoner kr.