Visma most wanted

Visma sökte ett nytt sätt att nå de viktigaste beslutsfattarna inom retail och på ett enkelt sätt positionera sig som en komplett och ledande systemleverantör med goda insikter inom retail.

Filmen laddades tillsammans med en lokal webblösning ned på iPads som skickades ut till utvalda beslutsfattare, som när det passade dem kunde hitta all information om Vismas produkter och tjänsteerbjudande på den lokala webbsidan.

För att snabbt introducera besökaren till hela sortimentet, samt skapa intrycket att Visma har god kännedom om retail, skapades även en motion graphics film som gav en översikt av hela verksamheten i förhållande till marknaden. Filmen blev kundens första möte med appikationen. Filmen har senare också blivit ett viktigt presentationsformat för Visma och används flitigt på webben, vid mässor, av säljstyrkan och i andra sammanhang.