PR utgör en allt viktigare del av ett företags eller en organisations kommunikation. Det är en trovärdig och kostnadseffektiv metod som handlar om att vårda, stärka och bygga relationer med de som är viktigast för företaget. Vi hjälper dig att identifiera vilka de är och hur du kan påverka dem. Internt och externt. Via traditionella och digitala kanaler.