play


Folkoperan
Sjung ut med Folkoperan!

Med den digitala kampanjen Sjung ut med Folkoperan! görs det som är svårt att säga enkelt att dela. Vår strategiska insikt bygger på att opera bör vara en del av livet – kul och tillgängligt, inte svårt eller snobbigt. På Folkoperans Instagram och på kampanjsajten https://folkoperan.se/sjung-ut-med-folkoperan/ kan du därför botanisera bland ytterst vardagliga budskap som kan vara lite piniga eller svåra att sätta ord på. Och sedan skicka dem som operagram istället.

Här finns nästan allt som är viktigt att få fram. Från ”Jag glömde hämta barnen” till ”Jag säger upp mig” och ”Vill du ligga?”. Nya operagram publiceras med jämna mellanrum hela året.

Resultatet? Redan vid första lansering låg view rate för Youtubeannonser på 56% (average view rate benchmark för Youtube är på ca. 15 %). En närapå 5-faldig ökning jämfört med genomsnittet!

*Källa: Nokoby, Meta