Goodbye Kansas är Sveriges snabbast växande företag inom VFX, animation och Motion Capture, med flertalet välkända internationella uppdragsgivare.

De bestod tidigare av separata studios såsom Fido, Bläck, Imagination Studios och Pixel Grinder, vilka etablerat sig som starka varumärken inom sina respektive affärsområden. Företagets utmaning var att förenkla och tydliggöra sig själva och sitt erbjudande, och samtidigt bibehålla affärerna, sitt upparbetade renommé och de interna drivkrafterna.

Vi fick i uppdrag att analysera, rådge och därefter genomföra ett förändringsarbete baserat på våra slutsatser.

Efter att ha genomlyst företaget som helhet och de individuella varumärkena fann vi stora fördelar med ett gemensamt varumärke. Vi tog fram varumärkesplattform, grafisk identitet, kommunikationsplaner, nya webbar och ny branding för såväl det nya varumärket Goodbye Kansas Studios som moderbolaget Goodbye Kansas Holding. Vi genomförde även interna event och lanseringsevent för bolagets anställda och externa stakeholders.

Det nya varumärket mottogs mycket positivt av både Goodbye Kansas anställda och deras kunder. Det har förenklat och stärkt företagets kommunikation såväl internt som externt, dessutom har den nya visuella identiteten blivit mycket uppskattad.

Sammantaget har projektet överträffat förväntningarna och målsättningarna, med positiva effekter på såväl affärerna som företagets renommé och de anställdas gemensamma drivkrafter.

stationary
event
vit_skylt