Gotland Runt som startade 1937 är nu världens största årliga havskappsegling. Racet startar i Stockholm, seglas genom skärgården, runt Gotland med målgång i Sandhamn.

Onemotion fick uppdraget att varumärkesutveckla detta marina kulturarv som andas anor, kämparanda och kärlek till havet och naturen. Målsättningen med projektet var att positionera racet internationellt och i världsklass. Vår första rekommendation blev att förflytta fokus till KSSS som huvudvarumärke med Gotland Runt som förlängning. Tidigare hade kappseglingen hetat ÅF Offshore Race men i folkmun kallats Gotland Runt. Som en del i arbetet bestämdes att bygga på kraften av det som kändes naturligt för människor att säga. Alltså byttes namnet till Gotland Runt.

Färgvalen som togs fram var mjukare än tidigare och anpassade för att illustrera en naturlig känsla samt intrycket av hav och marina teman. Själva logotypen bildades med ett nytt typsnitt som grund och bokstäverna flätades samman för att skapa en symbol för rutten som har sin utgångspunkt i Stockholm, rundar Gotland och har målgång i Sandhamn.

För mindre ytor, såsom print på utrustning, kläder och för digitala sammanhang skapades en spin off logo med ett starkt grafiskt uttryck. Här kom symbolen för rutten väl till pass, då mindre ytor kräver enklare komposition och symbolisk igenkänning.

Härmed har Kungliga Svenska Segelsällskapets klassiska kappsegling Gotland Runt fått en varumärkesgrund som möjliggör en stark positionering och kan i framtiden bygga vidare med fler regattor. Vi på Onemotion är stolta över vårt bidrag till denna del av seglarhistorien och ser fram mot att träffas på plats i starthamnen på Djurgården bland kompisgäng, nöjesseglare och proffsteam.

gotland-2
gotland-1