Stockholm Stad
Gröna plattan

Stockholm är värdstad för konferensen Stockholm +50 som uppmärksammar att det är 50 år sedan FN höll sin första miljökonferens just i Stockholm. I samband med detta ville Stockholms stad verka opinionsbildande och attitydförändrande inom den primära och sekundära målgruppen i fråga om att bidra till ett bättre klimat. Den 2–5 juni 2022 förvandlades Sergels torg till Gröna plattan – en specialbyggd, prunkande trädgård på en annars urban och växtfri plats mitt i Stockholm City.

Fokus för den samhällsengagerande och gröna aktiviteten var att öka engagemanget för bättre miljö och klimat. Under projektet kunde målgrupperna ta del av forskning, få praktiska tips om miljö och lära sig mer om biologisk mångfald. Den specialbyggda trädgården utgjorde en estetisk färgklick mitt i allt det grå. Den blomstrande mötesplatsen blev ett blickfång som väckte tankar och hopp om en grönare stad och bättre klimat. Hela aktiviteten planerades, producerades och genomfördes med 100 % hållbarhet i åtanke.

6I6A7399
6I6A7377
IMG_7143