play

JBL är ett högtalarföretag som ägs av Harman. De har ett mycket brett sortiment av högtalare som sträcker sig från små portabla högtalare till stora partyhögtalare och ett mer professionellt sortiment.

Inför julen 2018 ville man påvisa det breda sortimentet inför en lika bred målgrupp så att varje besökare kunde upptäcka att det finns en produkt som passar för just dem. Av denna anledning valdes Stockholms Centralstation som plats för aktiveringen och med sina dryga 400.000 besökare per vecka – som väl representerar ett snitt av svenska konsumenter och en genomsnittlig väntetid på 36 minuter – är det en utmärkt plats för JBL att möta sin målgrupp på.

Eftersom bredden av produkter väl speglar de olika sätt som olika målgrupper använder sina produkter på byggdes olika miljöer och scenarion upp med JBL-produkten som en naturlig del i miljön. Resultatet blev 3700 demonstrationer av produkterna, och på plats fanns även partners för att göra upplevelsen bredare och mer intressant.