Stockholms Kulturfestival är stadens största folkfest som varje år genomförs i Stockholms hjärta. Den har funnits i nuvarande tappning sedan 2006 och innehåller ett brett utbud med musik, familjeaktiviteter, konst, barnteater, stadsvandringar, dans och internationella gästspel. Stockholms Kulturfestival genomförs tillsammans med ungdomsfestivalen We Are Sthlm, vilken vänder sig till målgruppen 13–19 år. Båda dessa är helt gratis för besökarna.

Onemotion har sedan 2018 ett helhetsuppdrag för festivalens kommunikation, vilket inkluderar så gott som alla kanaler och discipliner. Vi har bland annat tagit fram idé och koncept samt grafiskt manér baserat på festivalens värdeord; glädje, gemenskap, nyfikenhet och stolthet. Målet är att både locka besökare och samtidigt stärka festivalens varumärke, så att det förknippas med glädje, folkfest och kultur.

Vi har också ansvarat för formgivning och produktion av festivalen programtidning, skyltar, vepor och mycket annat på området, dessutom har vi skapar innehåll till digitala skärmar och producerat annonser till ett flertal olika mediekanaler.

Uppdraget har också inkluderat rådgivning och mediebearbetning, presshantering under festivalen och festivalfotografering. I år fick vi även möjlighet att vara med och skapa en del av festivalens innehåll för besökarna, på 2019 års tema – rymden. Resultatet blev en planetgata med vårt solsystem visualiserat i form av enorma planetmodeller, vilket kompletterades med installationer där besökarna kunde lära sig mer om olika rymdrelaterade fenomen genom interaktiva upplevelser.

Samarbetet med Kulturförvaltningen har varit mycket givande och utvecklande, och vi har en tät dialog under större delen av året, eftersom planeringen av nästkommande år inleds praktiskt taget samma dag som varje festival avslutas. Stockholms Kulturfestival har också slagit besöksrekord både 2018 och 2019, vilket vi givetvis hoppas kunna överträffa återigen nästa år.

rymden
festival-1
festival-2
festival-3
festival