play

Steen & Ström skulle nylansera Hageby Centrum i Norrköping efter mindre än tre år. Det behövdes en kraftfull nystart samtidigt som kritiska ögon granskade projektet.

När Mirum Galleria skulle lanseras fick Onemotion IMC i uppdrag att skapa ett koncept som vände en negativ etableringstakt och vikande besökstal. Allt utan att kritiskt granskande press skulle döma ut projektet på förhand. Lösningen blev att hålla lanseringen hemlig. Ett intensivt arbete pågick i tre månader för att över en natt skapa en ny köpcentrumupplevelse. Resultatet talar för sig själv med 27% ökning av antalet besökare och väntelista på lokaler i Norrköpings nygamla köpcentrum.