Norrsken Foundation
Norrsken House

Norrsken House är ett hus där företag med en verksamhetsidé som bidrar till ett bättre samhälle kan utvecklas. När Norrsken foundation skulle inviga, fick Onemotion IMC i uppdrag att skapa ett upplevelserum i entrén som illustrerar de utmaningar vårt moderna samhälle står inför, men samtidigt lyfta fram även de möjligheter vi har – och hur vi alla kan vara en del av lösningen. I ett parkeringsgarage under Norrsken House skapade vi en upplevelsebaserad gång vilken de särksilt inbjudna gästerna på invigningen passerade för att komma in i huset.

I gången skapades fyra faser, från den dystopiska verklighet vi ofta exponeras för i media, till den långt mer positiva bilden, där det genom nyskapande innovationer finns bättre förutsättningar än någonsin till förändring. Gången blev flitigt omnämnd i sociala medier bland en internationell publik med många av världens främsta makthavare representerade. Alla besökare fick på ett djupare plan insikt i Norrskens verksamhet innan de kom till invigningen.