play


Philips Hue
Signify

Signify är en av marknadens största aktörer inom belysning och armaturer under varumärket Philips och Philips Hue. Sortimentet är baserat på strömsnåla LED produkter och omfattar ett sortiment av såväl inomhus som utomhusprodukter. Marknaden är i stor förändring där äldre teknik skiftas mot modern teknik som är lättare att styra och mer dynamisk i form av exempelvis möjlighet att ändra färg och ljusstyrka samt sätta tidsstyrning mm direkt i en app i telefonen.

Syftet var att marknadsföra Signifys mycket breda sortiment av inomhus och utomhus armaturer samt visa dem i ett korrekt sammanhang. Totalt skulle 660 armaturer monteras och fungera i utställningen.

Målet var därför att skapa en modern, luftig och inbjudande miljö där besökaren kunde få en bred och kreativ inblick i de oändliga möjligheterna som Signifys armaturer erbjuder.

hue-02
hue-03

Inför mässan ville man även skapa ett modulärt montersystem i syfte att vid olika mässor kunna använda olika moduler beroende av vilken storlek på monteryta som bokats. Målsättningen var att skapa en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning där så mycket som möjligt kunde återanvändas från tillfälle till tillfälle. Inför just Furniture & Light skulle hela montersystemet användas för att visa upp det fullständiga sortimentet. Detta omfattade en monteryta om totalt 441 kvadratmeter.

Konceptet utgick ifrån de syften man önskade uppnå med hjälp av modulära enheter där olika delar av sortimentet demonstrerades men sammanlänkade av ett gemensamt formspråk, på så sätt kunde en monter kopplas samman av flera olika moduler temamässigt, beroende av yta och målgrupp vid respektive mässa. För riktigt stora montrar, såsom denna sammanlänkades de olika delarna av ett atrium som ger ett bestående intryck både på kort och långt håll men som också ger goda möjligheter för möten och servering på plats i montern.

Totalt besöktes mässan av 36.000 personer varav majoriteten var fackbesökare inom inredningsbranschen, endast 6200 var konsumenter. 70% av besökarna är årligen återkommande och många anser att Furniture and Light show är årets viktigaste evenemang. Många affärer görs direkt på plats och hela säljstyrkan är inkallad för att bemanna montern. Även om inte exakt antal besökare mäts i montern är den välbesökt och lockar med stor sannolikhet majoriteten av mässans alla besökare. Det som däremot mäts är antalet möten som hålls i montern och dessa ökade med 35% jämfört med året innan. Den moderna designen av montern anammades sedan internt för att inspirera andra regioner hur man på ett nytt sätt kan visualisera produkterna för sina kunder. Designen av montern resulterade i att det interna formspråket hos Philips Hue ändrades globalt.

hue-04