Strategisk Arkitektur
Visuell identitet & webb

Dialog och värdeskapande är Strategisk Arkitekturs ledstjärnor. I mer än 30 år har man levererat arkitektur för liv, samtid och framtid. Det var med stor glädje Onemotion tog sig an uppdraget att utveckla EVP, en ny grafisk identitet och en besökarvänlig webb för arkitektfirman. Sedan starten 1991 har Strategisk Arkitektur lagt tonvikt på att i dialog med kunden skapa arkitektur som genererar värde. Genom åren har affären vuxit insiktsbaserat genom lyhördhet, lösningsorientering och strävan att tillgodose samhälleliga, ekonomiska, arkitektoniska och mänskliga värden.

Mötet med kunden, i alla olika former, är idag viktigare än någonsin. Ett steg i utvecklingen av Strategisk Arkitekturs kunddialog är uppdateringen av den visuella identiteten och den nya hemsidan. På nya strategiskarkritektur.se ska besökarna snabbt kunna hitta relevanta genomförda projekt, navigera mer dynamiskt och kunna komma i kontakt med de personer som bäst kan hjälpa till med frågor inom de olika affärsområdena. Onemotions arbetet har inneburit varumärkesstrategi, grafisk design och utveckling, samt copy och storytelling. Vi har lagt fokus på att fusionera god design med ett inkluderande uttryck. Sammantaget har elegans, mänsklighet och en stor gnutta smartness har präglat processen. Tack för ett givande samarbete, säger vi, och på återseende.

sa-iphone
sa-desktop-v2
sa-dev
Screenshot 2020-06-22 at 10.37.35