play


Lundberg Design
Street Moves x Nobel Calling

Street Moves är ett modulärt system för att på ett snabbt sätt kunna förändra gatumiljö, och byta ut ett stycke asfalt mot t ex bänkar, cykelställ, planteringar eller hängytor. Bakom Street Moves står designbyråerna Design Nation och Lundberg Design tillsammans med Production Republic event och-byggpartner. Under utvecklingsfasen gjorde vi mycket research på gators och samhällens utformning, behov och framtid. I och med samhällets och gatans komplexitet krävdes ett system som kan anpassas och utvecklas efter gatans och platsens specifika kvaliteter.

Street Moves är därför designat med moduläritet i fokus. Varje gata och samhälle ska kunna utveckla och skapa unika platser för möten, lek, avslappning och funktion. Inför 2021 års Nobel Calling, som arrangeras av Nobel Prize Museum, fick Street Moves uppdraget att designa och bygga scener som skulle fungera som en plattform för artister, poeter, skådespelare m.m. under veckan.

sm-01
sm-03