play

The Guardian, Globetrender, Dagens Industri är bara några av de som uppmärksammat Street Moves. Och då har vi inte ännu talat om Sveriges stadsinvånare och deras upplevelse av Street Moves. För det här projektet är till för dem.

Nyss en parkeringsplats. Nu en yta för nöje, avslappning och inspirerande utomhushäng. Bänkar, bord och ställ för e-cyklar och scooters står uppställda i projektet som initierats av Vinnova.

”I Sverige har vi cirka 40 000 km gata, om man tänker på det som utrymme är det extraordinärt”, säger Dan Hill chef för strategisk design på Vinnova.

Med hjälp av byggsatsen Street Moves kan nämligen kommuner eller invånare snabbt skapa plats för lek, utegym, odling, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv. Tanken med modulerna är att stadens rum inte ska kretsa kring bilen och bilens framkomlighet. Istället ska kommuner och städer med hjälp av byggsatsen kunna använda utrymmet för annat som ger mer plats för människor. Genom att ge upp en eller två parkeringsplatser kan staden skapa gemensamma ytor för flertalet invånare.

Cirka 70% av de 322 personer som tillfrågades om Stockholmsprojekten var positiva, och ArkDes hävdar en 400 % ökning av rörelsen på gatorna runt varje enhet. Modulerna beskrivs vara utvecklade som "som ett Lego-system", byggt av 9 cm breda träband som snabbt kan läggas ner för att skapa en bas som täcker en, två eller flera parkeringsplatser och sedan färdigställas med den utrustning eller attraktion passar området. Snickare kan installera en enhet från grunden på fem timmar.

Stockholm var först ut med att etablera projektet på 4 olika platser, nu finns Street Moves även i Göteborg och Helsingborg har nyligen byggt sin första modul i stadens rum.

sm-2
sm-4