TRR
TRR skapade superhjältar

TRR är en icke vinstdrivande stiftelse som 1974 inrättades av parterna Svenskt Näringsliv och PTK. Verksamhetens syfte är stötta uppsagda tjänstemän till nästa steg i karriären. Idag är ca 35 000 företag med totalt 1,1 miljoner tjänstemän anslutna till TRR. TRRs vision är ”Vi öppnar dörrar till framtidens arbetsliv”. Med en samlad arbetslivsexpertis och erfarenhet av omställning har TRR en viktig roll i att bidra till ett hållbart arbetsliv och en sund arbetsmarknad.

Eventets syfte vara att skapa förståelse, engagemang och delaktighet kring den intensiva utveckling som verksamheten befinner sig i kopplat till det utökade uppdraget. Ett delmål för det digitala eventet var att väcka känslan av gemenskap, inspirera och visa på möjligheterna med ett digitalt event. Under pandemin har hela verksamheten ställt om och blivit i princip helt digital och rådgivare som tidigare träffat uppsagda tjänstemän fysiskt har endast haft digitala möten.

Manéret hämtade sin inspiration från serievärlden, där superhjältar (rådgivare) flyger över staden, redo att hjälpa till. Detta integrerades i studions scenografi samt i all grafik, vinjett och tryckt material.
Under sändningen kunde deltagarna via en eventapp interagera med studion samt med varandra via ett socialt flöde. De medverkande inspiratörerna hade samtliga en mycket tydlig koppling till konceptet ”Alla har en superkraft”, både som personer och i namnen på sina framföranden.

Eventet utvärderades genom eventappen direkt efteråt. Frågorna fokuserade på om deltagarna kände sig motiverade i sitt fortsatta arbete efter eventet, samt om de förstod TRRs förändringsresa bättre efter genomfört event. I utvärderingen efter eventet svarade 93 % att eventet var inspirerande och gav positiv energi. Hela 96 % svarade att de känner sig engagerade och motiverade för TRRs förändringsresa. Det höga affärsmålet om 90 % var därmed uppnått med god marginal.

trr-02