Women in Tech
Women in Tech 2023

Eventet Women in Tech Sweden hölls den 23 mars 2023 på Waterfront i Stockholm. Under denna värdefulla konferens samlas kvinnor från olika teknikområden för att dela sina erfarenheter i syfte att bonda med varandra samt att inspirera och stärka kollegor i branschen och uppmuntra dem att utöva yrken och ledarroller.

Bland huvudtalarna, som inkluderade framstående kvinnor inom tech, hördes bl.a. Mar Hicks, Nataliya Stoyanovych och Madeleine Majenburg. Women in Tech Sweden fortsätter att arbeta mot sitt mål att skapa en mer jämlik teknikindustri i Sverige och den årliga galan spelar en avgörande roll för att nå målet. Vi på Onemotion IMC är tacksamma och glada att få vara en del av detta viktiga arbete.

FZ2A9925
FV4A8329
FZ2A9626
FZ2A9993
FZ2A8377
FV4A8395