Women in Tech
Women in Tech 2021

Women in tech har sedan 2014 år varit en samlingsplats för kvinnor i techvärlden med syfte att inspirera, nätverka och påverka tech communityn, allt för att få in fler kvinnor och icke-binära i branschen. Tidigare år har välbesökta eventet skett fysiskt men i år flyttade det online till Onemotions plattform vVenues. Ett nära samarbete inleddes 2019 för att skapa en helt ny dimension av digitala events. Den 30 januari släpptes 3 500 biljetter - det blev fullbokat redan samma dag. Tillsammans med talare, medverkande partners och specialinbjudna gäster kom antalet besökare att öka med över 100% jämfört med tidigare år vilket påvisar skalbarheten med digitala events.

På grund av pandemin fick eventet 2021 ställas om till digitalt vilket satte en unik målsättning - att erbjuda en lika bra upplevelse för deltagare och partners, med samma genomslag, strålkastarljus på talare och förebilder, ett suveränt digtalt närverkande och ett ännu högre antal deltagare. Tidigare har eventet på grund av logistiska skäl haft en maxgräns satt till 2000 biljetter. Kraven var skyhöga – är det någon som ska kunna leverera en digital konferens på bästa sätt så är det Women in Tech.

WIT5-scaled

Designen inleddes med en inventering av de fysiska element som utgjort basen för eventets tidigare framgång och hur dessa kunde transformeras in i den digitala miljön. Detta förutsatte bland annat många parallella scener, för att kunna nå ut med alla 134 talare, men också partnerytor och möjligheter till ett aktivt nätverkande. Utöver funktionskraven skapades ett designkoncept för att tydligt särskilja eventet och ge det en sammanhållande upplevelse. Plattformen byggdes upp i många olika nivåer med en huvudscen och 12 breakoutscener. Eventets fyra huvudparters fick egna interaktiva showrooms. Övriga 19 partners fick egna virtuella montrar som under eventet bemannades. Utöver detta skapades även en separat arena för nätverk och gruppdiskussioner i små och stora grupper. I nätverksrummet fanns även interaktiva underhållningselement som yoga och en interaktiv pianobar. Livescenen direktsändes från en studio där också de internationella talarna kopplades till plattformen via livesända strömmar.

Totalt checkade det in 3487 unika personer under eventdagen, Måndagen den 15:e mars var det närmare 3700 incheckade. Totalt när vi stängde plattformen 1 månad var det 5635 unika incheckade personer. Över 1000 personer har varit inne och tagit del av Focus Sessions i efterhand, ca hälften av alla som gått in i plattformen. Våra parallella fokus sessions under eventdagen hade ca 300 tittare och efter varje fokus sessions som skedde i ett live auditorie med chat så kunde 50 pers av gästerna följa med in i ett videosamtal för Q/A och ställa frågan med bild och röst. I samband med biljettsläppet ökade medlemsantalet med närmare 2000 personer.

wit-01
WIT10-scaled
wit-03