Företagspresentation
Onemotion IMC AB (556608-3324) är ett privatägt (via koncernmodern WOBI AB) onoterat bolag och har sedan 2003 bedrivit verksamhet inom Brand experience, Event marketing och varumärkesbyggande reklam. Tillsammans med systerbolaget Production Republic of Scandianvia har vi ett av marknadens bredaste utbud av tjänster inom varumärkesbyggande kommunikation. Bolagen har idag ca 60 heltidsanställda och en omsättning på drygt 100Mkr som allt härrör ur uppdrag av sådan art att de kan bedömas vara relevanta inom denna upphandling.

Vi har samtliga av de resurser ni efterfrågar inom företaget och vanan av att arbeta med just den typen av totalleveranser som ni efterfrågar av er leverantör. Vårt unikt breda erbjudande sträcker sig från strategiskt varumärkesarbete och PR via livsstilsreklam och upplevelsebaserad kommunikation, såsom publika evenemang och showrooms till olika produktionstjänster. Vi arbetar i redundanta arbetsgrupper som leds av seniora projektledare med lång erfarenhet, detta säkerställer att sårbarheten blir låg vid sjukdom, belastningstoppar eller om någon projektledare avslutar sin anställning. Organisationen har två övergripande avdelningsgrupperingar, Event Marketing där projektledning, eventdesign och inköp sker, Reklam&PR där grafisk produktion, deltagarkommunikation, innehåll och strategisk kommunikation. Utöver detta ingår systerbolaget produktionsenheten Production Republic AB i samma koncern. Produktionsenhetens verksamhet omfattar snickeri, lagerhållning, logistik och fältproduktion. Onemotion har stor erfarenhet att producera den typen av evenemang som efterfrågas i upphandlingen.

Vi har har en stor bredd av kunder inom de områden som efterfrågas av er, däribland såväl fastighetsbolag, livsstilsvarumärken inom retail samt exempelvis kulturförvaltningen inom stockholms stad där vi årligen producerar kulturfestivalen i Stockholm. Bland övriga kunder återfinns varumärken som Spendrups, ICA, Microsoft, Jeep, Samsung, Stockholms Stad, Norrsken Foundation, Dagens Industri, Epicenter, LRF, DELL Technologies, Hakon Media, AMF fastigheter och många fler.
Vi har under året arbetat med flera konceputella upplägg för att visualisera framtida infrastrukturprojekt, däribland showroom för hagastaden och slussenprojektet samt stockholmsrummet som vi driver på uppdrag av Stockholms stad för att informera stockholmarna om aktuella exploateringsprojekt.

Som case har vi valt att presentera tre olika case för att tydligt påvisa vår erfarenhet av brand experience inom de segment ni efterfrågar.
Det första caset vi presenterar är Stockholms kulturfestival som vi skapar tillsammans med Stockholms kulturförvaltning. Projektet är ett utmärkt exempel över hur vi kan arbeta med platsmarknadsföring där syftet är att driva stockholmare till citykärnan för att uppleva olika former av kulturupplevelser. Vi har producerat festivalen två år i rad och tagit fram såväl kommunikationskoncept, produktion av grafiskt materiel samt ansvarat för produktionen av stora delar av festivalen. Vi har även haft ansvaret för presshanteringen under festivalen.

Det andra caset vi väljer att presentera är en renodlad brand experience upplevelse vi arrangerade för JBL på stockholms centralstation. Syftet var att få besökarna att uppleva de nya trådlösa och batteridrivna högtalarna som lanserats inför julen och generera provlyssningar av dessa.

Det tredje caset vi presenterar innehåller egentligen samtliga efterfrågade moment. Projektet var mycket komplext och utmanande och dessutom med en mycket begränsad tidslinje. Vi fick uppdraget att lansera Mirum Galleria av Steen och Ström bara sex veckor innan invigningen, då den tidigare byrån hade inte lyckats presentera en trovärdig lanseringsplan. Vi lanserade köpcentrumet genom att hålla lanseringen hemlig och ökade därmed antalet besökare med 27% inom två veckor.

Företagsnamn Onemotion Integrated Marketing Communication AB
Organisationsnummer 556608-3324
Utdelningsadress Box 300 44
Postnummer och -ort 104 25 Stockholm
Telefonnummer växel 087340490
Kontaktperson avseende anbudet Mats Mileblad
E-postadress till kontaktpersonen mats.mileblad@onemotion.se
Telefonnummer till kontaktpersonen 0709434710
Production Republic of Scandinavia AB, 556704-9563